1 m (Metre) Kaç cm Yapar?

1 m (Metre) Kaç cm Yapar?

1 m (Metre) Kaç cm Yapar?

Uzunluk ölçü birimleri kabul edilmeden önce insanlar; parmak, kulaş, karış, dirsek, adım gibi yöntemleri kullanıyorlardı. Bu yöntemler de genel geçer olmuyordu. Çünkü herkesin dirseği adımı ya da karışı birbirini tutmuyor. Ölçülerde karışıklık çıkabiliyordu. Diyelim kumaş alacaksınız herkesi kolları ve kulaşı farklı olduğundan farlı uzunluklar kullanılabiliyordu. Uzunluk ölçü birimleri bu konuya bir standart getirdi. Ölçülerle ilgili birliği sağladır. Böylece tüm dünyada kullanılan genel geçer birimler ölçülerde kullanılmaya başlandı. Bu ortak birimler sayesinde haksızlıkların ve yanılmaların önüne geçildi. Birçok insan adil bir şekilde bu ölçülerden yararlanıyor.

1 m kaç cm yapar sorusu uzunluk ölçü birimleriyle alakalıdır. Bu soruyu cevaplamak için uzunluk ölçü birimlerini bilmemiz gerekiyor.

Ölçü birimleri metreden aşağıya; metre, desimetre, santimetre ve milimetre olarak ilerler. Aşağıya doğru indikçe her basamakta 10 ile çarpılır. Yukarı doğru çıkıldıkça ise 10 ile bölünür. Desimetre, santimetre ve milimetre; metrenin askatlarıdır.

Bu durumda:

1 m=10 desimetre

1m=100 santimetre

1m=1000 milimetredir. Çünkü aşağıya doğru indikçe her basamakta 10 ile çarpılıyor. Bu durumda 1 m kaç cm yapar? Sorusunun cevabı: 100 santimetredir.

Metrenin üskatları ise; dakametre, hektometre ve kilometredir. Metreden yukarı çıktıkça 10 ile bölünür. Fakat kilometreden metreye çevirecek olursak aşağıya doğru geldiğinden 10 ile çarpılır.

Örnek:

1 km = 10 hektometre

1km =  100 dakametre

1km = 1000 metredir.

1km = 10000 desimetredir.

1km= 100000 santimetredir.

1km= 1000000 milimetredir. Çünkü kilometreden aşağıya indik. Aşağıya indiğimiz için her basamakta 10 ile çarptık. Metreden yukarı çıkarsak 10 ile böleriz.

1 m Kaç cm Yapar

16 Beğen

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.