Ahlak Nedir? Kısaca Sözlük Anlamı Tanımı Hakkında Bilgi

Ahlak Nedir? Kısaca Sözlük Anlamı Tanımı Hakkında Bilgi

Ahlak Nedir? Kısaca Sözlük Anlamı Tanımı Hakkında Bilgi

Ahlak felsefi açıdan en çok konuşulan ve tartışılan alanlardan bir tanesidir. Bir kişinin tavırlarının ve davranışlarının toplum kurallarına uygun olarak gelişmesidir. Bu noktada asıl problematik olan şey toplum kurallarının hangi çerçevede düşünülecek olmasıdır. toplum kuralları bazı kişiler için din kurallarının bir yansımasıdır. Bir diğer cenah için ise toplum kuralları gelenek ve göreneklerin vücut bulmuş hali olarak değerlendirilmektedir. Bunların her ikisini de kabul eden bir grup da bulunmaktadır. Toplum içerisinde yer alan bütün kuralların ahlak çatısı altında birleştiğini savunmaktadırlar. Ahlak gibi bir kavramın var olduğu üzerine geliştirilmiş olan düşünceler bunlardır. Ahlak vardır fakat nedir sorusunun yanıtı bu görüşleri savunan düşünürler tarafından ortaya koyulmaktadır.

Hiççilik ve Ahlak

Ahlakın kişileri sınırlandırmak ve onların gelişimini köreltmek için ortaya çıkarıldığını düşünen bir kesim de bulunmaktadır. Bu kesimin dayandığı görüş nihilizm olarak adlandırılmaktadır. Nihilizm genel ahlak kurallarının hepsine karşı çıkan ve toplumun bireyin kendi içerisinde benimsediği kurallara göre yaşamasını talep etmektedir. Ahlakın yokluğunu ve düşüklüğünü savunun Nihilizm direkt olarak Nietzsche ile ilişkilendirilmektedir. Bu felsefi görüşün kurucu babalarından biri olan Nietzsche ortaya koyulan bütün toplum kuralları bir kenara bırakılırsa onun da tabir ettiği Üst İnsan kavramına ulaşılabileceğini belirtmektedir. Aksi takdirde sığ insan kuralları kapsamına takılıp kalan kişilerin kendi bütünlüklerini tamamlayamazlar. Ahlak hakkında ortaya atılmış görüşlerden biri de budur ve ahlak nedir kısaca tanımlayınız sorusuna ahlak hiçtir yanıtını vermektedirler.

Ahlak Nedir

10 Beğen

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.