Anarşist Nedir? Hakkında Geniş Bilgi

Anarşist Nedir? Hakkında Geniş Bilgi

Anarşist Nedir? Hakkında Geniş Bilgi

Toplum kuralları hakkında düşünceler her dönem değişik tepkiler almaktadır. Anarşizm de bu şekilde toplum yapısına ve devlet yapısına karşı ortaya koyulan duruşlardan sadece bir tanesidir. Politik otoritenin varlığını ve bu politik otoritenin insan üzerinde kurduğu bütün etkileri reddetmektedir. Anarşizm farklı siyasi dallar ile de bir arada anılabilmektedir. Örneğin anarşist komünizm bu politik dallardan bir tanesidir. Marksist felsefe ile sıkça ilişkilendirilen anarşizmin genel tanımı yapılırken politik otoritenin yokluğu biçiminde tanımlanabilmektedir. Fakat komünizmin tecrübe edildiği devletlerde bu durumun tam tersi olduğunu ve siyasi otoritenin halk üzerinde kurduğu tahakkümün ne derece tüksek olduğu herkes tarafından görülen bir durum olmuştur.

Kelimenin kökeni hakkında bilgi vermek isteyen kişilerin Yunanca kaynağın altını çizmeleri gerekmektedir. Anarşizm içerisinde geçen Archos kelimesi yönetici manasına gelmektedir. Yöneticisizliği ilke edinen bu görüş politik otoritenin toplum düzenin sağlamak yerine tam manası ile bir bozulmaya neden olduğunun altını çizmektedir. Hatta yozlaşmanın ana kaynağı olarak da bizzat devlet otoritesi görülmektedir. Anarşistlere göre toplum kendi haline bırakıldığı zaman kuralsızlık içerisinde bir düzen oluşacak ve bu düzen devlet tahakkümüne de dayalı olmayacaktır. Kişilerin daha rahat bir hayat yaşamaları ve kendi benliklerini tam manası ile ortaya koyma fırsatı elde edecekleridir. Bunun dışında devlet otoritesinin bir simgesini göstermek gerekirse anarşizm direkt olarak hapishaneleri gösterecektir. Tahakkümün simgelerinden biri anarşizmde hapishaneler olarak görülmektedir.Anarşist nedir sorusunun yanıtı bu biçimde verilmelidir.

Anarşist Nedir

Beğen

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir