Aras İsminin Anlamı Nedir? Hakkında Bilgi

Aras İsminin Anlamı Nedir? Hakkında Bilgi

Aras İsminin Anlamı Nedir? Hakkında Bilgi

Aras isimi köken olarak Türkçe kaynaklıdır. Aras sözcüğü anlam olarak ödünç ile benzerlik göstermektedir. Ödünç kelimesi bir kişinin kendisinin olmayan malı kendisi için kullanıp geri vermek üzere alınan mala verilen isimdir. Aras sözcüğü ise ödünç gibi bir başkasının sahip olduğu malı tesadüfen bularak kendi malı gibi aidiyet duygusu besleyerek sahip çıkma eylemi olarak tanımlanmaktadır. Aras sözcüğü Tabii bulunan malı kendisinin gibi benimsenip kullanılması anlamında değildir. Sahibini buluncaya kadar o malı kendi malı gibi koruyup kollama güdüsü anlamı taşımaktadır. Diğer bir boyutta hastalıklı bir boyuttur.

Diğeri erdemli bir davranışken bu hali de ruhsal bir bozukluğun sonucunda ortaya çıkmaktadır. Kendine ait olmayan herhangi bir malı ya da statüyü kendinin gibi hissetme durumu anlamına sahiptir. Durumu hastalıklı hale getiren ise kendinin olmayanı kendini gibi hissetmesi sonucunda başkası gibi yaşama durumu ile karşı karşıya bırakmaktadır. Bu da kişi de kişilik bozukluğuna neden olabilecek bir durumdur. Aras kelimesi kökeni Türkçedir Türkçe kökenli bir kelime olmasından dolayı eski Türk toplumlarının alışkanlıklarından ortaya çıkması doğal bir süreçtir. Aras isminin diğer bir karşılığı ise kalın yün, at kılından oluşan yün topluğudur. Türk toplumları için atların çok önemli olduğunu göz önünde bulundurursak Türkçedeki bir çok kavramın at ile ilintili olması doğaldır. Aras ismine anlam veren anlamını zenginleştiren diğer bir faktör de Aras nehridir.

Aras İsminin Anlamı Nedir

4 Beğen

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.