Cari Açık Nedir? Nasıl Kapatılır? Kısaca Bilgiler

Cari Açık Nedir? Nasıl Kapatılır? Kısaca Bilgiler

Cari Açık Nedir? Nasıl Kapatılır? Kısaca Bilgiler

Cari dengenin tutturulamaması olarak tanımlanabilecek olan cari açık konusunun çok farklı boyutları vardır. Cari açık nedir dendiği zaman akla ilk gelen noktalardan bir tanesi hiç şüphe yok ki ithalat ve ihracat seviyesinin birbiri ile örtüşmüyor olmasıdır. İthalat ülke içerisine alınan malların seviyesine ihracat ise ülke dışına satılan malların seviyesine işaret etmektedir. Bu dengenin bozuk olması nedeni ile ülkenin piyasasında yabancı sermayenin söz sahibi olması ve egemen olması sorunu ortaya çıkmaktadır. Bunun yanı sıra dış borçlanma da ihracat seviyesi düşük olan ülkelerde inanılmaz bir derecede artış göstermektedir. İki başlığında temel ekonomi kurallarına göre birbirine yakın oranlarda olması gerekmektedir. İhracat seviyesi ithalattan fazla olan ülkelerin mali durumlarında iyeleşme olacağı da unutulmamalıdır.

Cari denge konusunda daha fazla fikir sahibi olmak isteyen kişileri hizmet giderleri ve hizmet gelirleri dengesi hakkında da fikir sahibi olması gerekmektedir. Bunun yanı sıra yatırım gelirleri ve yatırım giderleri arasında da bir dengenin olması gerekmektedir Ülkenin yabancı şirket alanları için hazır bir yatırım alanı haline gelmesi potansiyelini ortaya çıkarması için öncelikli olarak bu dengeyi sağlamak için yatırım uzmanlarının ülkenin cari dengesi hakkında fikir sahibi olmaları gerekmektedir. Cari açık nedir sorusunun yanıtının verilmesi için bu çoklu değişkenler hakkında fikir sahibi olmak gerekmektedir. Sadece tek başına bir faktör ile cari açık konusunda tanımlama yamak hem yanlış hem de eksik olacaktır.

Cari Açık Nedir

7 Beğen

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir