Demokrasi Nedir? Kısaca Sözlük Anlamı Tanımı

Demokrasi Nedir? Kısaca Sözlük Anlamı Tanımı

Demokrasi Nedir? Kısaca Sözlük Anlamı Tanımı

Demokrasi siyaset bilimi kapsamında değerlendirilmesi gereken kavramlardan bir tanesidir. Demokrasi nedir sözlük anlamı diyerek bir arama yaptığınız zaman karşınıza haklin kendi kendisini yönetmesi manasına gelmektedir. Demokrasi kavramının benimsenmiş olduğu sistemler kapsamında kişilerin akıllarına ilk gelen noktalardan bir tanesi bir sınıf ya da zümre tarafından değil ülkenin kaderinin bizzat halk tarafından belirlendiği akla gelmesi gereken noktalardan bir tanesidir. Demokrasi günümüzde de devletlerin dünyada söz sahibi olması ve insan haklarına duyarlı bir yapıya sahip olduklarını ispatlamaları bakımından büyük bir önem arz etmektedir. Demokrasi kavramı dünya üzerinde son yüzyıllarda hızlı bir biçimde popülerlik kazanmasına rağmen hala bir zümre tarafından yönetilen ya da diktatörlüğe maruz kalan ülkeler de bulunmaktadır.

Sözcüklerin kelime anlamları incelenirken hangi kökenden geldikleri, kök olarak hangi kelimelerden meydana geldikleri ve son olarak da hangi ülkenin siyasal yapısı içerisinde ortaya çıktıklarını değerlendirmeye almak gerekmektedir. Demokrasi Latinceden gelen demos ve krotia sözlerinden meydana gelmiştir. Demokrasi ve özgürlük gibi kavramların ilk ortaya çıktığı coğrafyalardan biri hiç şüphesiz ki Antik Yunandır. Kişilerin kendi hayatları üzerinde ve ülke yönetimi üzerinde söz sahibi oldukları alan olarak bilinen şehir devletleri içerisinde doğrudan demokrasi yöntemi benimsenmiştir. Halk burada kararları meydanlarda toplanarak doğrudan oylama yaparak kendileri vermektedir. Buna alternatif olarak yarı doğrudan demokrasiler de bulunmaktadır. bu sistemlerde halk ülkenin geleceği hakkında karar verecek olan kişileri kendisi seçmektedir.

Demokrasi Nedir

8 Beğen

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir