Ekonomi - Finans

2020 Devlet Destekli KOBİ Kredisi Nasıl Alınır?

KOSGEB KOBİ kredilerini kullanmak için KOSGEB il müdürlüklerine başvuru yapılması gerekir. Kobilerin maddi kaynaklarına destek olmak amacıyla verilen KOBİ destek kredileri, mevcut işsizlik sorununun giderilmesi açısından da önemli sayılmakta ve bu probleme çözüm olarak kullanılmaktadır. Çeşitli alanlarda istihdam kaynağı sunan Kobiler, kurulum ya da büyüme evrelerinde gerek duydukları sermayenin bir bölümü için KOSGEB’den destek talep edebilirler. Faizsiz kredi ve hibe kredisi olarak sunulan KOSGEB yardımları, özel bankalar ve devlet bankaları tarafından finanse edilmektedir. Devlet destekli KOBİ kredisi için faiz talep edilmezken, kredilerin kullanım limitleri için KOBİ’lerin boyutları ve planlamaları incelenecektir.

KOSGEB KOBİ Desteklerinin Türleri ve Özellikleri

KOBİ destek programları kapsamında, KOSGEB tarafından 11 farklı uygulamayla KOBİ’lere finansal destek sağlanmaktadır. KOSGEB KOBİ desteklerinin türleri ve bu desteklerin özellikleri, aşağıda detaylı şekilde ele alınmıştır:

 • Gelişen İşletmeler KOBİ Destek Programı: KOBİ’lerin Borsa İstanbul kapsamında fon yatırımlarına sahip olması ve borsa piyasasında güç elde etmesi için verilen eğitim destekleridir.
 • Kredi Faiz Destekleri: KOBİ’lerin finansal olarak istihdam hacmini geliştirmek ya da işletmelere ait ürünlerin daha kaliteli hale gelmesini sağlamak amacıyla kurulan KOSGEB destek paketidir.
 • Laboratuvar Hizmet Uygulaması: KOBİ’lerin ürettikleri ürünlerin gelişip daha kaliteli hale gelmesi amacıyla, KOSGEB’in 9 farklı ilde kurduğu laboratuvarlar kullanılmaktadır.
 • Ulusal Kuluçka Merkezi / Hızlandırıcı Destek Programı: Türkiye içerisinde geliştirilen altyapı çalışmalarıyla üretilmiş teknolojik ürünler, destek kapsamında yurt dışına ihraç edilmekte ve yurtdışı pazarı elde etmesi sağlanmaktadır.
 • İş Birliği Güç Birliği Destek Programı: Türkiye genelinde varlığını sürdüren KOBİ’lerin, bir çatı altında toplanmasını ve ortak projelere başlamasını sağlamak amacıyla kurulmuş KOSGEB destek paketidir.
 • ARGE İnovasyon ve Endüstriyel Uygulaması: Hazırladığı projeleri teknolojik olarak şekillendirmek isteyen KOBİ’ler için hazırlanmış destek paketidir.
 • KOSGEB Genel Destek Programı: KOBİ’lerin ihtiyaç duyduğu tüm alanlarda destek sağlanmaktadır. Fuar ve tanıtım giderleri, nitelikli eleman istihdam giderleri, sektörel alanda eğitim harcamaları, lojistik giderler ve danışmanlık hizmetleri için yapılan harcamalar adına kapsamlı destekler sunulmaktadır.
 • KOBİGEL: KOBİ’lerin dış piyasada güçlü olmasını sağlamak ve ihtiyaç anında KOBİ’leri finansal yönden desteklemek amacıyla hazırlanan projeleri teşvik etmektedir.
 • ARGE İnovasyon: Bilim ve teknoloji alanında geliştirilmek istenen KOBİ projeleri için sağlanan KOSGEB destekleridir.
 • Endüstriyel Uygulama: KOBİ’ler tarafından geliştirilen yeni ürünlerin, daha kapsamlı ve daha kaliteli olmasını sağlamak amacıyla verilen finansal desteklerdir.
 • Teknopazar: Teknolojik üretim ve satışları üstlenen KOBİ’lerin, uluslararası pazarda rekabet gücünü sağlamak ve daha fazla ihracat potansiyeli oluşturmak amacıyla hazırlanmış KOSGEB destek paketidir.
 • KOBİ Tekno Yatırım: KOBİ’lerin teknolojik ihracat potansiyelini artırmak amacıyla yapılan KOSGEB destekleridir.

KOSGEB KOBİ Destek Kredisinin Limitleri ve Kullanım Alanları

KOSGEB kredisinin limitleri, kredi türüne göre 100 bin ile 500 bin TL arasında değişmektedir. KOSGEB kredileri için belirtilen limitler ve bu hibe desteklerinin işletme türüne göre dağılımları, aşağıda tüm detaylarıyla ele alınmıştır:

 • Girişimci işletmeler ve stratejik önceliği bulunan sektörel işletmeler adına, iki farklı kategoride KOSGEB destek kredisi hazırlanmıştır.
 • Girişimci işletmeler adına hazırlanan işletme kredisi ve makina teçhizat kredisinin üst limiti 50 bin TL olarak hesaplanmıştır.
 • Stratejik alanda önceliği bulunan sektörel işletmeler için hazırlanan işletme kredisi ve makine teçhizat kredisinin üst limiti 500 bin TL olarak hesaplanmıştır.
 • İşletme kredilerinin kullanımı için maksimum 18 ay vade planlaması yapılmaktadır.
 • Makine teçhizat kredisinin kullanım süresi, her iki işletme modelinde de 36 ayla sınırlandırılmıştır.
 • Genç girişimci, engelli girişimci, kadın girişimci, gaziler ve şehitlerin birinci derece yakınları adına verilen KOSGEB hibe destek kredisi 70 bin TL’ye kadar yükselmektedir.

KOSGEB makine teçhizat desteği kapsamında, yerli makinaları tercih eden stratejik öncelikli işletmeler, KOSGEB’den ek puan alacaktır.

Devlet Destekli KOBİ Kredisi Kullanım Şartları Nelerdir?

KOBİ kredisi başvuru koşulları incelendiğinde, KOSGEB kapsamında talep edilen temel şartlar aşağıda sıralanmıştır:

 • KOSGEB desteği talep eden KOBİ’lerin Türkiye’de kurulmuş olması ve işletme sahiplerinin de Türk vatandaşı olması gerekir.
 • Destek kapsamında ele alınan KOBİ’lere ait güncel vergi ve prim borcu bulunmamalıdır. Mevcut borçlar kapatılmadan KOSGEB desteklerine başvuru yapılması mümkün değildir.
 • Bankaların kayıtlarında yer alan KOBİ kredi notları kredi kullanımına uygun olmak zorundadır. Çok düşük değerde kredi notu bulunan KOBİ’ler adına, KOSGEB ve Halkbank anlaşmalı KOBİ destek kredileri sağlanmayacaktır.
 • Halkbank tarafından gerekli görülen durumlarda, KOSGEB destek kredisi karşılığında teminat ve kefil talep edilmektedir.

KOBİ Kredisi Kullanım şartlarını yerine getiren KOBİ’lere Halkbank ve KOSGEB anlaşmalı KOBİ destek kredileri verilmektedir.

Devlet Destekli KOBİ Kredisi Başvurusunda Hangi Belgeler Talep Edilir?

KOSGEB KOBİ destek başvurusu aşamasında KOBİ’lerin hazırlaması gereken evraklar aşağıda listelenmiştir:

 • KOBİ kredisi talebinde bulunan kişiye ait kimlik belgesi ya da sürücü belgesinin bir adet nüshası
 • KOSGEB destek talep beyannamesi
 • KOBİ’lere ait güncel iş planı ve kapsamlı proje
 • KOBİ’lerin ortaklarına ait kimlik belgesi fotokopileri
 • İşletmenin kuruluş izin belgeleri ve ruhsatları
 • İkametgâh kayıtları
 • KOBİ’lerin yıllık vergi levhası örneği
 • KOBİ’lere ait yıllık gelir tablosu ve bilanço değeri örnekleri
 • İşyeri sorumlularının ve ortaklarının adına alınmış noter onaylı imza sirküleri örnekleri
 • İşyerine ait ticaret sicil gazetesi örneği
 • Sektörel alanda kurulmuş oda kayıt belgesi örneği
 • İşletmenin çalışanlarına ait SGK prim ödemesi detayları
 • Gerekli durumda kefil olacak kişilerin gelir ve kimlik belgeleri

Belirtilen evraklar haricinde, işyerinin üzerine kayıtlı araçların ruhsat belgesi fotokopileri ve işyerinin üzerine kayıtlı gayrimenkullerin tapu belgesi fotokopileri de talep edilecektir.

Devlet Destekli KOBİ Kredisi Başvurusu İçin Yapılması Gerekenler

KOBİ destek başvurusu yapmak için izlenmesi gereken adımlar, aşağıda tüm detaylarıyla ele alınmıştır:

 • www.kosgeb.gov.tr adresi kullanılarak KOSGEB resmi internet sitesine giriş yapılmalıdır.
 • Ana sayfada yer alan “KOSGEB Veri Tabanı” kayıt sistemi açıldıktan sonra KOBİ’lere ait bilgiler sisteme girilmelidir.
 • KOSGEB veri tabanı kayıt başvurusu yapıldıktan sonra e-KOBİ girişi yapılmalıdır.
 • E-KOBİ sisteminde yer alan KOBİ beyan taahhütnamesi formunun doldurulması gerekecektir. Güncelleme seçeneğine tıkladıktan sonra talep edilen bilgilerin girişi tamamlanmalıdır.
 • Destek programı için gerekli bilgiler KBS aracılığıyla tamamlanmalı ve KOSGEB veri tabanına eklenmelidir.

Online olarak gerçekleştirilen KOBİ destek başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra KOSGEB veri tabanı başvurusu incelemeye alınmaktadır. KOSGEB desteklerinden faydalanmaya uygun bulunan KOBİ’ler KOSGEB veri tabanına kaydedilecektir. Halkbank ve KOSGEB aracılığıyla sağlanan KOBİ destek kredileri, Halkbank şubelerine gidilerek finanse edilmelidir. Halkbank’ın belirteceği özel koşullar da tamamlandıktan sonra devlet destekli KOBİ kredisi ve diğer destekler kullanıma açılabilir.

Devlet Destekli KOBİ Kredisi Başvuru Sorgulama İşlemlerinin Detayları

KOSGEB KOBİ desteği sorgulaması yapmak için e-devlet sistemi ya da KOSGEB E-KOBİ sistemi kullanılmaktadır. E-devlet üzerinden sorgulama yapmak için izlenmesi gereken adımlar aşağıda detaylıca ele alınmıştır:

 • www.turkiye.gov.tr adresi kullanılarak e-devlet ana sayfası açılmalıdır.
 • Giriş Yap” seçeneği ana sayfanın sağ üst köşesinde yer almaktadır. Bu seçeneğe tıkladıktan sonra giriş bilgilerinin talep edildiği panel açılacaktır.
 • KOBİ sahibinin T.C. kimlik numarası ve e-devlet şifresi girildikten sonra “Giriş” butonuna tıklanmalıdır.
 • Ana sayfada yer alan e-hizmetler sayfasından “KOSGEB” seçeneğine tıkladıktan sonra, KOBİ kredisi başvuru sorgulaması başlatılacaktır.

2020 Devlet Destekli İşler” başlıklı makalemize de göz atmanız tavsiye olunur.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı