Faşist Nedir? Kimlere denir? Kısaca Açıklama

Faşist Nedir? Kimlere denir? Kısaca Açıklama

Faşist Nedir? Kimlere denir? Kısaca Açıklama

Faşizm yanlısına faşist denir denilirse faşist nedir sorusuna oldukça uygun bir cevap verilebilmiş olur ancak bu durumda faşizmin anlamını açıklamak gerekir.Faşizm ilk olarak Birinci Dünya Savaşından sonra İtalya’da, Mussolini önderliğinde ortaya çıkan bir yönetim tarzı olarak ortaya çıkmıştır. Faşizm otoriter bir devlet yönetimi şeklidir. Mussolini döneminde İtalya’da çıkan faşist yönetim sonrasında dünyada bir sürü milliyetçi ideoloji faşizm adı altında ortaya çıkmıştır. Faşizm kendi ırkını diğer ırklardan daha üstün tutan ve aynı zamanda bütün olanakların kendi ırkının hizmetine girmesi için çalışılan bir yönetim şeklidir.

Bu yönetim şeklinin en önemlisi ise İkinci Dünya Savaşı zamanında Hitler’in öncülüğünde Almanya’da görülmüş ve bu dönemde bazı ırkların tamamen dünya üzerinden kaldırılması bile düşünülmüştür. Faşist anlamına gelindiğinde faşistler kendi ırklarının kesinlikle diğer ırklardan üstün yaratıldığını düşünen kişilerdir. Bu nedenle de faşist düşüncede olanlar kendi milletlerini, ulusal camianın kitlesel olarak seferberliğini teşvik etmekte olan totaliter bir devlet yolu ile bütünleştirme yolunu tutarlar.

Dünya üzerinde bulunan yönetim şekillerinden liberalizme, Marksist sosyalizme, komünizme ve demokrasiye muhalif olarak devlette güçlü bir lidere bağlılık neticesinde liderin her söylediğini doğru olarak telakki etme durumudur.Bu görüşün dünya üzerinde en önemli örnekleri ise yukarıda da bahsettiğimiz gibi Alman lider Hitler ve İtalyan lider Mussolini’dir. Bu liderler kendi ırklarının üstünlüğünü sağlamak amacı ile topraklarını da genişletme güdüsüyle birlikte dünyaya meydan okuyarak İkinci Dünya Savaşına da neden olmuşlardır.

Faşist Nedir

12 Beğen

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.