Feodal Nedir Ne Demek Kısaca Sözlük Anlamı

Feodal Nedir Ne Demek Kısaca Sözlük Anlamı

Feodal Nedir Ne Demek Kısaca Sözlük Anlamı

Feodal kelimesinin anlamını incelemek için öncelikli olarak tarihi kontekst içerisinde değerlendirme yapılması gerektiğini belirtmek gerekmektedir. Tarihi bir alt yapıya sahip olan bu kelime hatta bir çağın en önemli siyasi olgularından bir tanesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Feodal nedir kısaca anlamak isteyen kişiler Avrupa’da geçerli olan merkezi otoritenin güçlü olmadığı krallıklar içerisinde toprak sahiplerinin kendine ait olan bölgelerde güç sahibi olması olarak tanımlanabilmektedir. Serflik denilen kavramdan bahsetmeden de geçmemek gerekmektedir. Feodalite denilen bu sistem içerisinde en çok ezilen ve feodal beylerin zulmü ile karşı karşıya kalan toprağa bağlı olan insanlar serf olarak adlandırılmaktadır. Serflerin durumunun kölelerden bir derece daha iyi olduğu ama genel olarak hiçbir hakka sahip olmadıklarının altını çizmek gerekmektedir. Feodal beylere karşı sorumlu olan bu insanlar hem iş güçlerini hem de emeklerini feodal beye devretmek zorundadır.

Bu siyasi olgunun Osmanlı Devleti içerisinde de geçerli olduğunu savunun tarihçiler de bulunmaktadır. Fakat Osmanlı genel olarak merkezi otoritesi yüksek olan bir devlet olarak tanımlandığı için bu görüş genel itibari ile geçersiz sayılmaktadır. Feodal kelimesinin manasını ortaya koymak için geçerli olan serf, feodal bey, toprak sisteminin parçalı olması gibi kriterler Osmanlı kapsamında geçerli olmadığı için feodalitenin bu coğrafyada hüküm sürmediği belirtilen noktalardan bir tanesidir. Yine de tarihçilerin konu hakkında farklı görüşlerinin olduğunun da altını çizmek gerekmektedir.

Feodal Nedir Ne Demek

6 Beğen

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.