İroni Ne Demek Nedir? Sözlük tanımı Anlamı

İroni Ne Demek Nedir? Sözlük tanımı Anlamı

İroni Ne Demek Nedir? Sözlük tanımı Anlamı

İroni ne demek, eski Yunancada bulunan bir kelimenin karşılığı olup anlam olarak söylenen sözün tam zıt anlamlısının ya da tam tersinin kastedildiği bir ifade şeklidir. Bu ifade şeklinde kişi söylenen ya da yapılan eylem ile ilgili düşünceyi tam zıt olacak şekilde söyler ve bu konuda alay ederek kişilere tam söylenenin tam tersini ifade eder. İroninin mizahtan küçük bir farkı bulunmaktadır ve bu fark ise ironinin daha eleştirel bir yaklaşıma sahip olmasıdır.

İronilerin jest ve mimikleri belirgin bir tonda vurgulaması ve çok iyi kullanması ironi olduğunu anlama konusunda çok iyi bir ayrımdır. Genellikle ünlü bilim insanı ve filozof olan Sokrates ironiyi sıklıkla kullanmıştır. Sokrates eserlerinde diyalog yöntemini 2 farklı aşamadan oluşturmuştur. Bunların ilki ironidir. Sokrates ironi olarak diyaloğa girmiş olduğu bölümde karşısındaki muhatabına kesinlikle ve kesinlikle doğru olarak düşündüğü çeşitli bilgileri bazı sorular ile tartışmaya açık bir hale getirmektedir. Sokrates’in bu taktiği ile karşısındaki insanın zihninde yer alan düşüncelerin ve gizli bilgilerin ortaya çıktığı açık bir şekilde görülmektedir. İroni, Türk Dil Kurumu’nca gülmece ve söylenen bir sözün tam tersini kastederek kişiyle alay etmek anlamlarını sözlüklerinde yazmıştır. Sokrates’in diyaloglarında ikinci aşamayı ise maiotik oluşturmaktadır. İroni kısmında genel olarak ortaya çıkarılmak istenen gizi bilgilere ulaşılmakta ve kişinin doğuştan gelen inançları ve düşünceleri ortaya çıkarılmaktadır.

İroni Ne Demek Nedir

6 Beğen

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.