İslam’a Göre Burçlar Gerçekten Var Mıdır?

İslam’a Göre Burçlar Gerçekten Var Mıdır?

İslam’a Göre Burçlar Gerçekten Var Mıdır?

Sözlüğe bakıldığında kale, hisar ve kule gibi anlamlara gelen burç ifadesi, astronomi dilinde, güneş sisteminde bulunan on iki takımyıldızının her birisine verilen isimlere denmektedir.

Çoğulu ise burûc manasına tekabül etmektedir. Buruc da Kur’ân-ı Kerim’in 85. suresinin ismi olmaktadır. Bu sure, gökyüzünün burçlarına yeminle ifadesi ile başladığından dolayı Burûc Suresi ismini almıştır.

Bilindiği gibi burçlar on iki tanedir. Bu yıldızları altı tanesi kuzeyde, altı tanesi de güneyde yer almaktadır. Astroloji ile ilgilenen kişiler yıldız kümelerini, her ayda ve her mevsimde olmak üzere farklı farklı şekillere göre adlandırmışlardır.

İslam Dini Açısından

Günümüzde kişiler doğum tarihlerine göre kendi burcunun özelliklerine ve o burcun genel özelliklerine göre geleceği hakkında çıkarımlarda bulunmaktadır. Bu durum ise, dinimize göre tamamen yanlış olan bir durumdur.

Çünkü geleceği Allah’tan başka kimse bilemez. Ve bu doğrultuda herhangi bir çıkarım yapamaz. Sadece kişilerin burçlara göre genel özellikleri belki belirlenebilir, bu konuda haklılık payı bulunur.

Bu konuda Peygamberimiz (SAV)’ın bir hadisi bulunmaktadır. O’da “Bir kimse gider de verdiği haber konusunda kahini tasdik ederse, Allah’ın Muhammed’e indirdiğini inkâr etmiş olur.” Şeklindedir. Bu konu hakkındaki bir başka Ayet ise “De ki: Göklerde ve yerde gaybı Allah’tan başka bilen yoktur.” Şeklindedir. (Neml, 27/65). Hatta bu konu doğrultusunda İslam Alimleri, yıldızlardan yola çıkarak istikbal hakkında bazı bilgileri öğrenmeye çalışmanın şirk olduğuna işaret etmişlerdir. (Elmalılı M. Hamdi Yazar, Hak Dini Kur’an Dili, VII/ 5207).

islama-gore-burclar

6 Beğen

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.