İthalat Nedir? Kısaca Sözlük Anlamı Tanımı Hakkında Bilgi

İthalat Nedir? Kısaca Sözlük Anlamı Tanımı Hakkında Bilgi

İthalat Nedir? Kısaca Sözlük Anlamı Tanımı Hakkında Bilgi

İthalat nedir, herhangi bir ürünün yurt dışından alınması ve gümrükten geçerek yurda sokulması anlamına gelmektedir. Yani kısaca ithalat demek dış alım demektir. İthalat, ihracat kelimesinin tam zıttı bir kelimedir. İthalat ve ihracat toplamı bir ülkenin dış ticaret dengesini oluşturan kavramlardır. İthalat işlemi özel kişiler tarafından, kamu kurum ve kuruluşları tarafından ya da devlet tarafından yapılabilmektedir. İthalat işlemleri gümrük ve kambiyo rejimine göre o malın gümrük bedeli ile birlikte kendi bedelinin de ödenmesi şeklinde gerçekleştirilmektedir. Bir malın ithalatının gerçekleştirilmesi için her yıl belirlenen ithalat rejimine göz önünde bulundurulmalı ve bu rejime uygun olmalıdır. İthalatı gerçekleştirilebilecek mallar 2 şekilde görülmektedir. Bunlardan ilki serbest olarak ithal edilebilecek olan mallar yani libere ithalat, diğer ise özel bir izin ile ithal edilebilecek olan mallar yani lisansa tabi ithalattır. İthalatın çeşitli şekiller vardır. Bunlardan bazıları:

  • Akreditifli ithalat: Bu ithalat türünce alıcı malın sevkini gerçekleştirmeden önce satıcının bulunmuş olduğu ülkede hizmet veren bankaların herhangi birinden özel olarak kredi açtırmasıdır.
  • Mal Karşılığı ithalat: Bu ithalat malın gümrüklenmesinin ardından mal bedelinin ödenmesi ve belgenin çekilmesi ile gerçekleşen ithalat türüdür.
  • Kredili ithalat: Malın bedelinin daha sonraki zamanlarda ödenmesi şeklinde gerçekleştirilen vadeli ithalat türüdür.
  • Bedelsiz ithalat: Herhangi bir gümrük vergisi ödenmeden ülkeye sokulan ürünlerin ithalatıdır. Bu ithalat genellikle özel eşyaları ve hediyeleri kapsamakta olan ithalat türüdür.

İthalat Nedir

10 Beğen

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir