Kayyum Ne Demek Anlamı Manası Tanımı

Kayyum Ne Demek Anlamı Manası Tanımı

Kayyum Ne Demek Anlamı Manası Tanımı

Kayyum ne demek araştırılacak olursa önce dini anlamını ön plana çıkarmak gerekmektedir. bu kelimenin dini olarak anlamı İslam dininde Allahın doksan dokuz isminden biri olduğu görülmektedir. Burada kayyum kelimesinin anlamı yarattıklarının işini çeviren, her işleneni ve yapılanı bilen, öncesi olmayan anlamına gelmektedir. Bunun yanında kayyum kelimesi cami ha-demesi anlamına da gelebilmektedir. Ayrıca belli bir malın yönetilmesi ya da belli bir işin yapılabilmesi için görevlendirilen kişilere bu isim verilmektedir.

Tüm bunlarla birlikte hukuki bir terim olarak kayyum kelimesini görebilmekteyiz. Ancak şu da bilinmektedir ki kayyum kelimesi ile kayyım kelimesi birbirlerine karıştırılmakta, halk tarafından genellikle kayyımların da kayyum olarak bilindiği görülmektedir. Kayyım mahkemeler tarafından tayin edilen temsilci anlamındadır. Ancak genellikle ülkemizde insanlar bunlara kayyum olarak isim verirler. Kayyım kelimesi pek kullanılmamaktadır. Kayyım mahkemeler tarafından sorunlu olan malların veya eşyaların teslim edildiği kişilerdir. Bunların görevi sadece malları ve eşyaları belli bir yerde zapt ederek bunları korumaktır. Ancak bunların kesinlikle bu malları yönetmeleri veya bu mallarla veya eşyalarla ilgili herhangi bir işlem yapmaları söz konusu değildir.

Ancak şu da görülmektedir ki kayyum bir malın, bir eşyanın veya bir işin yönetilmesi için atanan kişilere kayyum denilmektedir. Bu kişiler sahibinin herhangi bir sorun nedeniyle devlet tarafından veya mahkemelerce mallarına el konulması sonucu bu malların, eşyaların veya işyerlerinin yönetilmesi için atanan kişilere denilmektedir.

Kayyum Ne Demek

6 Beğen

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir