Kira Stopaj Hesaplama Nasıl Yapılır? İşte Formülü

Kira Stopaj Hesaplama Nasıl Yapılır? İşte Formülü

Kira Stopaj Hesaplama Nasıl Yapılır? İşte Formülü

Gerçek veya tüzel kişiler tarafından ticari bir faaliyet oluşturmak için mülkler kiralanabilir. Bu mülklerin kiralanmasının ardından brüt kira bedeli üzerinden hesaplanan bir oran devlet vergi dairesine ödenmek zorundadır. Bu hesaplanan veya ödenen tutara stopaj diyoruz. Kiracı ve kiralayan arasında yapılan kontratta bu bedel tam olarak belirtilmek zorundadır. Kira kontratlarında bulunan net olarak ifade edilen bedel kiracının mülk sahibine ödemesi gereken tutarken özel yöntemlerle hesaplan brüt olarak ifade edilen bedel ise kiracının mülk sahibine ödemesi gereken kiraya stopaj kesintisinin eklenmesiyle bulunur.

Kontratlarda net ve brüt durumu belirtilmiyorsa belirtilen tutar brüt olarak kabul edilip buna göre işlem uygulanmaktadır. Peki, işyeri kurmamıza yarayan kiralık yerlerin Kira stopajı nasıl hesaplanır?

Kira stopaj kesintisi brüt kira bedelinin yüzde yirmisi gibi bir kesintinin alınıp net bedelden çıkarılmasıyla hesaplanır. Örnek olarak şunu gösterebiliriz; 10000 TL lik brüt kira bedeline sahip olan bir mülk için 10000 TL’nin %20 si alınır bu %20’lik kısım 2000 TL’ye denk düşmektedir. İşte bu 2000 liralık kısım devlete ödenmesi gereken vergiyken 8000TL de mülk sahibine ödenmesi gereken tutardır.

Kira kontratlarında kira bedeli brüt yerine net olarak belirtiliyorsa. Kira stopaj hesaplaması şu şekilde yapılır.Net kira bedeli 1.25 katsayı ile çarpılır ve brüt kira bedeli bulunur. Hesaplanan brüt kira bedeli üzerinde %20’lik stopaj kısmı hesaplanır. Örneğin bir kira kontratında net kira bedeli 1000 lira yazıyor ise yazan bu beden 1.25 katsayı ile çarpılır. İşlem sonucu 1250 olacaktır.1250 liralık tutar brüt kira bedeli olarak ele alınmaktadır. Bu brüt kira bedelinin %20lik kısmı stopaj olarak kabul edilirken geri kalan kısmı mülk sahibine ödenen tutar olarak kabul edilir. Hesaplamalar sonucunda 250 lira çıkan stopaj değeri vergi dairesine ödenirken 1250 liralık brüt bedelse mülk sahibine ödenmektedir.

Stopaj kesintisi ödenmediği zaman mülk sahibi bunu neden göstererek kiraladığı mülkü tahliye etmelerini isteme hakkını sahiptir. Stopaj değerinin kiracı tarafından ödenmesinin nedeni ise ödenmesi gereken bu verginin devletin kontrolüyle gerçekleştirilen işyeri sahibinden daha kolay tahsil edilmesine bağlıdır.

Kira Stopaj Hesaplama Nasıl Yapılır

7 Beğen

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir