Kısaca Başkanlık Sistemi Ne Demektir? Özellikleri Nelerdir?

Kısaca Başkanlık Sistemi Ne Demektir? Özellikleri Nelerdir?

Kısaca Başkanlık Sistemi Ne Demektir? Özellikleri Nelerdir?

Başkanlık sisteminin tanımını yapmak gerekirse, devlet yönetimini sadece bir kişinin yönetmesi denilebilmektedir. Başkanlık sisteminde yasama, yürütmeyi kesinlikle fesih edemez, bu konuda yasamanın herhangi bir yetkisi yoktur. Başkanlık sistemi bir diğer adı ile başkanlık hükümet sistemi şeklinde de adlandırılabilir.

Başkanlık sisteminin görüldüğü bazı ülkelerde yasadışı işler, otoriterlik ve çoğunluk gruplara yapılan uygulamalar konu edildiğinde en büyük başlık, başkanlık hükümet sistemi olmaktadır. Başkanlık hükümet sisteminin uygulandığı bazı ülkeler, sistemin getirisinden ötürü olumsuz doğan sonuçlar nedeni ile parlamenter sisteme geri dönüş yapmışlardır.

Başkanlık sisteminin en önemli kurallarından biri ise yasama ve başkan arasında dengenin sabit tutulması ve hiç bozulmamasıdır. Başkanlık sistemlerinde ülke yöneticileri Cumhurbaşkanı şeklinde anılmaktadır. Ancak Amerika Birleşik Devletlerinde farklı bir uygulama yapılmaktadır. İsminde Cumhuriyet kelimesi geçmediğinden Amerika Birleşik Devletleri, ABD Cumhurbaşkanı yerine sadece başkan şeklinde adlandırmaya devam ediyorlar.

Başkanlık sisteminin özellikleri ve asli özellikleri nelerdir?

Asli özellikler; başkanlık hükümet sisteminin farkını ortaya koyacak özellikler anlamına gelmektedir. Özellikler; belirli bir başkanlık süresi bulunmaktadır. Yürütme erki tektir.

Devlet üyeleri başkan ile ortak çalışmalar düzenlemek zorundalardır. Mahkum ve suçluları affetmek ya da cezalarını biçimlendirmek, başkanın sunduğu olanaklar ile değişebilir. Hakimlerin verdiği kararlara, başkan karşı gelememekte ve hakimlere emir verememektedir. Asli özellikler; yürütme tek kişiden oluşur ve başkan sadece halk oylaması ile seçilebilir. Yürütme yasamanın güvenine dayanmaz, şeklinde belirlenmiştir.

baskanlik-sistemi-ne-demek

9 Beğen

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir