Komünist Nedir Kimlere Denir? Kısaca Anlamı Manası

Komünist Nedir Kimlere Denir? Kısaca Anlamı Manası

Komünist Nedir Kimlere Denir? Kısaca Anlamı Manası

Kominizm Latince kökenli bir kelime olmakla birlikte Komünist de doğal olarak Latince bir kelimeden oluşmuştur. Komünist nedir sorusunu sorarken mutlaka komünizmin tanımını yapmak gerekmektedir. çünkü komünizmi şiar edinmiş kişilere komünist denmektedir. komünist anlamı bizim toplumumuzda dinsiz ve ahlaksız kişiler için kullanılmakla birlikte bunun çok yanlış bir davranış olduğunun altını da çizmek gerekmektedir. Komünizm aslında bir dini figür olmaktan çok bir yönetim şeklidir. Ancak bu fikri savunan veya öncülüğünü yapan kişilerin inanç yönünden zayıf olmaları ve düşüncelerinde inanca ve dine hiç yer vermemeleri ülkemizde bu tür bir düşüncenin filizlenmesini sağlamıştır.

Kominizm üretim araçlarının ortak mülkiyeti üzerine kurulmuş sınıfsız, parasız ve aynı zamanda devletsiz olarak toplumsal düzen kurma arayışıdır. Bu düzenin kurulması için çalışanların ortaya attığı fakat hiçbir zaman bu düşüncenin gerçekleşemediği de dünya tarihinde zgörülen bir gerçektir. Elbette Çinde Mao’nun ve Rusya’da Lenin ile başlayan Komünizmi gerçekleştirme düşünceleri kesinlikle tam manasıyla gerçeğe ulaşamamıştır. Elbette ki dünyada saraylar veya konaklar yapılıyorsa buralarda birilerinin de yaşayacağı bilinmekle birlikte eşitlik ilkesinden yola çıkarak komünizmi uygulamaya çalışan Rusya’da bu şatolarda, saraylarda veya konaklarda oturan kişiler olduğu gibi, gecekondularda yaşayan kişiler de bu dönemde olmuştur.

Bütün bunlar göstermektedir ki komünizmin uygulanabilmesinin imkansızlığı, tüm dünyada devletsiz toplumların yaşayamayacağı ve mutlak milletlerin kendi toprakları üstünde devlet çatısı altında yaşama istekleri bu düşünceyi imkansız hale getirmektedir.

Komünist Nedir

32 Beğen

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.