Mücahit Ne Demek? Anlamı Nedir? Kısaca Tanımı

Mücahit Ne Demek? Anlamı Nedir? Kısaca Tanımı

Mücahit Ne Demek? Anlamı Nedir? Kısaca Tanımı

Kelime anlamı olarak ‘’mücahit’’, kutsal sayılan bir ülkü olan ve özellikle de din adına savaşan kişiye denir. Daha da açacak olursak mücahit ne demek, her konuda çaba sarf eden ve tüm imkanlarını kullanarak düşmana karşı koyan, dünyevi hiçbir menfaat gözetmeksizin sadece Allah rızası için savaşan kimse demektir. Mücahit kelimesi bir İslami terim olup cihat kelimesi ile bağlantılıdır. Cihat ise din uğruna yapılan savaş anlamına gelmektedir. Cihat veren kişiler ise mücahit olarak adlandırılmaktadır. İslam inancına göre 4 şekilde cihat vardır. Bunlar:

  • Dil ile yapılan cihat
  • Kalp ile yapılan cihat
  • El ile yapılan cihat
  • Kılıç ile yapılan cihattır.

Cihat genel olarak şeytan ile mücadele ederek kalbin temizlenmesi olarak kalp ile yapılan cihat şekline örnektir. İslam dininin dil ile yayılmaya çalışılması ve bu yolda çekilen çilelere göğüs gerilmesi dil ile yapılan cihattır. İnançsız kişi ya da toplumlara karşı yapılan, İslam dinini yıkmak isteyenlere karşı kılıç ile yapılan fiziksel bir savaş ise kılıç ile yapılan cihattır. İnsanın doğru davranışlarda bulunması, yanlıştan kaçınması da el ile yapılan cihat şeklidir. İslam’ın çağdaşlaşması için insanın kendisi ile yapacağı cihat oldukça önemlidir. Geçmişte İslam dinini yaymak için yapılan birçok cihat bulunmaktadır. Ayrıca cihat ve mücahit sözcükleri genel olarak Kur’an-ı Kerim’de de yer alan bazı ayetlerde özel olarak açıklanmış ve önemine, anlamına değinilmiştir.

Question Mark

8 Beğen

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.