Muhacir Nedir? Ne Anlama Gelir? Kısaca

Muhacir Nedir? Ne Anlama Gelir? Kısaca

Muhacir Nedir? Ne Anlama Gelir? Kısaca

Muhacir, Arapça kökenli bir kelime olup tehcir yani zorunlu göçe uğramış kişilere verilen bir isimdir. Trakya bölgesinde genel olarak Macır adı ile bilinen bu kişiler Balkan Savaşlarının ardından yoğun bir şekilde Balkanlar adı verilen bölgeden Anadolu’ya doğru yoğun bir şekilde göç etmeye başlamışlardır. 1930’lu yıllara kadar süren göçlerde Yunanistan, Bulgaristan, Yugoslavya ve Arnavutluk gibi ülkelerden yoğun bir şekilde göçler yaşanmış ve çeşitli mübadeleler ile göçmen değişimleri boy göstermiştir.

Muhacir’in bir diğer anlamı ise Mekke’nin fethine kadar geçmiş olan sürede din uğruna kişilerin evlerini, mallarını, ailelerini yani kısacası her şeylerini Mekke’de bırakarak Medine’ye göç eden kişilere verilen addır. Muhacirlere yardım eden kişiler ise Ensar adı ile anılmaktadır. Muhacir nedir, bu iki anlama da gelmektedir. Kısacası Muhacir göçmen anlamında da kullanılmaktadır. Mekkeli muhacirler Medine’ye geldiklerinde Ensarlar bu muhacirleri paylaşamamış ve bazıları kendi arasında kura çekerek bu muhacirleri paylaşmışlardır. Ensarlar ile muhacirler arasındaki bu sıkı ilişkiler neticesinde Hz. Muhammed muhacirler ile Ensarları ikişerli şekilde kardeş yapmıştır. Muhacirlerin amacı İslam dininin en iyi şekilde kurulmasını ve yayılmasını sağlamaktı. Bu amaç doğrultusunda da muhacirler tüm eşyalarını, mallarını, mülklerini, aile ve akrabalarını, tüm her şeylerini bırakarak sadece İslam dini için Medine’ye göç etmişlerdir. Bu göç olayları da Mekkeli Müslümanlar ile Medineli Müslümanları birbirine sıkı bir şekilde bağlamış ve kaynaştırmıştır.

Muhacir Nedir

10 Beğen

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.