Muhacir Nedir Ne Demektir? Kısaca Tanımı Ve Anlamı

Muhacir Nedir Ne Demektir? Kısaca Tanımı Ve Anlamı

Muhacir Nedir Ne Demektir? Kısaca Tanımı Ve Anlamı

Muhacir, Osmanlı Devleti zamanında Balkanlar’dan zorunlu göç şeklinde Anadolu’ya gelenlere verilen addır. Yani muhacir nedir kısacaBalkan göçmenlerine verilen addır. Muhacir kelimesi Türkçe diline Arapçadan geçmiş olan bir sözcüktür. Muhacir kelimesi Trakya Bölgesi ve civarında günlük konuşma esnasında Macır olarak söylenmektedir.

Muhacirler genel olarak çeşitli bölgelerden gelmişler ve Anadolu’da çeşitli bölgelere yerleşmişlerdir. Muhacirler 93 Harbinden sonra bölüm bölüm 1930’lu yıllara kadar göç etmeye devam etmişler ve Yunanistan, Yugoslavya, Arnavutluk ve Bulgaristan gibi çeşitli Balkan ülkelerinden göç etmişlerdir. Bu göçmenler yoğun bir şekilde Trakya bölgesine ve Marmara bölgesine yerleşmişlerdir. Yunan göçmenleri genel olarak Girit, Midilli ve Selanik bölgelerinden göç etmişlerdir. Bu göçmenler kendilerini Muhacir olarak değil Adalı ismi ile belirtmektedirler.

Balkanlardan göçen göçmenlere çeşitli büyüklüklerde topraklar verilmiş ve göçmenlerden bu bölgelerde kendileri için yeni düzen kurmaları istenmiştir. Muhacirler evlerini, tüm mal varlıklarını geldikleri ülkelerde bırakmışlar ve oldukça zorlu şartlar altında kendileri için yeni düzen kurmaya çalışmışlardır. Bu Muhacirler ayrıca gelmiş oldukları bölgelerin çeşitli inşaat, bahçe düzeni, meyve – sebze yetiştirme gibi kültürlerini de Anadolu’ya getirmişler ve burada da bazı gelenek ve göreneklerini devam ettirmişlerdir. Ayrıca Anadolu’dan da etkilenen Muhacirler tam olarak kültür birleşimi olan insanlardır. Osmanlı – Rus ve Kafkasya savaşları olduğu sırada Kafkasya’dan Anadolu’ya da çeşitli göçler olmuştur. Kafkasya’dan göçen göçmenler de Muhacir olarak adlandırılmaktadır.

Muhacir Nedir Ne Demektir

11 Beğen

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.