Putperestlik Nedir? Kısa Bilgi Ve Sözlük Anlamı

Putperestlik Nedir? Kısa Bilgi Ve Sözlük Anlamı

Putperestlik Nedir? Kısa Bilgi Ve Sözlük Anlamı

Putperestliğin diğer bir adı puta taparlık olarak da bilinmektedir. Genel anlamıyla bir nesneye, görüntüye veya da fikre tapma noktasına getiren özelliğe putperestlik denmektedir. Putperestlik nedir dendiğinde belli bir nesneye veya da görüntüye, bununla birlikte bir düşünceye tapma noktasında inanma olayına putperestlik denmektedir. putperestliğin farklı şekillerde tanımlanması ile farklı çeşitlerinin ortaya çıktığı gibi bazen politeizm benzeri olarak monoteist olmayan inançları anlatmak amacıyla da bu terim kullanılabilmektedir.

Putperestlik genellikle mutlak bir varlığa inanma ile ortaya çıkmakla birlikte bazen de belirli bir inancın esasında, mutlak varlığın olmadığı zamanlarda bir tür olarak ortaya da çıkabilmektedir. Ancak İbrahimi dinlerin putperestliği yasakladığı da bilinmektedir. İslamiyet’in kabulü sırasında bir sürü kişinin put adı verilen heykellere taptıkları bilinmekle birlikte bunların daha sonra yerini İslamiyet’e bıraktığını ve bu putların yıkıldığını ve parçalandığını da bilmekteyiz.

Putperestlik durumuna bakıldığında doğaüstü güç ve etkisinin bulunduğuna inanılan canlı ve cansız bir nesneye tapınma şeklinde açıklanmaktadır. Bu durum belki de putperestlik kelimesinin en genel ve yaygın tanımı olabilmektedir. Yine de bakıldığında putperestlik tanımı dinden dine veya inanıştan inanışa farklılıklar da göstermektedir. Özellikle Musevilik olsun, Hıristiyanlık olsun, İslam olsun bunların ayrı ayrı Putperestlik tanımlarının olduğu da görülmektedir. Ancak bilim adamlarının araştırmalarına bakıldığında her bilim adamının farklı alanlardan yola çıkarak birbirine çok yakın sonuca vardıkları da bilinmektedir.

Putperestlik Nedir

18 Beğen

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.