Rabia İsminin Anlamı Nedir Öğren

Rabia İsminin Anlamı Nedir Öğren

Rabia İsminin Anlamı Nedir Öğren

Rabia kelimesi Arapça kökenli bir kelime olduğu için birden fazla Türkçe karşılığı bulunmaktadır. Rabia kelimesinin Türkçe karşılıklarından birisi sıralama sıfatı olan dördüncüdür. Diğer karşılığı da yine rakamsal bir karşılıktır. Bir dakikanın doksan dokuzda biri olan salisenin altmışta birini oluşturan  zaman dilimine Rabia denilmektedir. Rabia isminin diğer karşılığı da Tanzimat döneminde memurların arasındaki farkı ortaya koyan bir rütbe ismi olarak karşımıza çıkmaktadır.

Rabia ismine bizim kutsal bir anlam katmamızın sebebi ise İslam tarihinin en önemli kadın dervişlerinden biri olan kadının isminin Rabia olmasından kaynaklanmaktadır. İslam tarihinin en önemli aktörlerinden olan kadın derviş Rabia Rabia ismine farklı anlamlar kazanmıştır.

Sabırlı inanç sahibi cesur kadın. Kendini Allah yoluna adamış kişi. İnançlarına son derece ölümüne bağlı, inançlarından vazgeçmeyen kişi. İffetini korumak adına ölümü göze alacak kadar namuslu kadın. Dürüst, çalışkan, ahlak sahibi kadın. Derviş seviyesinde tek kadın olma özelliği ile önder kişi, kitlelere liderlik yapan İslamiyet’in fikirlerini düşüncelerini yayan  kişi anlamlarını da taşımaktadır.Saflığı ve yüce gönüllüğü ve mütevazı kişiliği ile dikkat çeken Rabia ismime yardım sever kibirsiz paylaşımcı bencil olmayan, sadık,adaletli,hakkına sahip çıkan,haksızlığa hep karşı çıkan anlamlarında kazandırmıştır. Rabia kelimesi sadece dördüncü gibi çok da anlamlı bir kelime değildir. Bu isme asıl anlam kazandıran Hz Rabia’dır. Hz Rabia’nın kazandırdığı anlamları ve çağrışımları Rabia isminin içerisinde değerlendirmek gerekir.

Rabia İsminin Anlamı

6 Beğen

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir