Sabetayist Nedir? Kısaca Bilgi Ve Anlamı

Sabetayist Nedir? Kısaca Bilgi Ve Anlamı

Sabetayist Nedir? Kısaca Bilgi Ve Anlamı

Bu kavramın açıklamasının yapılması için Osmanlı toplumuna kısa bir yolculuk yapılması gerekmektedir. Osmanlı toplumu sadece bir dinden ve bir mezhepten oluşan bir yapıya sahip değildir. Bunun tam aksine farklı dinlerden, aynı din olsa bile farklı mezheplerden kişiler ile karşılaşmak çok olağan bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Sabetayist hareket de bu yapının etkisi ile ortaya çıkmış olan bir hareket olarak tanımlanabilir. Hemen hemen büyük olan bütün şehirlerde destek görmüş olsalar da en çok İzmir ve çevresinde ve İstanbul’da büyük bir destek ve ilgi gördüklerinin altını çizmek gerekmektedir. Akımın ana karakteri adından da anlaşılacağı gibi Sabetay Sevi’dir. Bu akımın ana noktası Mesih kavramıdır.

Sabetayistlerin anlaşılması için Mesih kavramı hakkında fikir sahibi olmak gerekmektedir. Dünyaya bir mesihin geleceğini ve bütün insanlığın bu Mesih etrafında toplanacağını öneren düşünce akımı Mesihçilik olarak adlandırılmaktadır. Sadece Osmanlı toplumu içerisinde değil Avrupa’da dahi bu düşünceyi destekleyen ve hali hazırda bir mesihin geleceğini düşünen birçok kişi bulunmaktadır. 1648 yılına gelindiği zaman Sabetay Sevi’nin Osmanlı kapsamında ne denli etkili olduğunu takipçi sayısından da anlayabilirsiniz. Yaklaşık olarak bir milyon kadar takipçisi olan bu kişi peygamberliğini ilan etmiştir. Kendisini Mesih olarak halka tanıtmış ve birçok kişinin de desteğini almıştır. İşte bu tarz bir anlayışın içerisinden gelen Sabetayistlerin toplum yapısı içerisinde hala bulundukları ve ilkelerini uygulamaya devam ettikleri ortaya çıkan söylentiler arasında bulunmaktadır.

Sabetayist Nedir

15 Beğenmekten Vazgeç

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.