Sgk Çocuk Parası (Doğum Parası) Nasıl Alınır?

Sgk Çocuk Parası (Doğum Parası) Nasıl Alınır?

Sgk Çocuk Parası (Doğum Parası) Nasıl Alınır?

 


Devletin ana görevlerinden biri de sosyal risklere karşı sosyal tedbirler almaktır. Özellikle düşük ve yetersiz gelir grubunu oluşturan vatandaşların sosyal sonuçlar doğuran yetersizliklerinde toplumun genel huzur ve refahı için Devlet katkısı çok önemlidir.

Çocuk Parası (Doğum Yardımı)

7.4.2015 tarihli Resmi Gazete yayınlanan 6637 sayılı Kanun hükümleri ile düzenlenmiştir. Canlı doğan Türk vatandaşı bebekleri kapsar. Yeni doğanın canlı olarak doğması ön şarttır. Canlı doğup, bir süre sonra hayatını kaybeden bebekler için de doğum yardımı yapılır. Ebeveynlerden Türk vatandaşı olana yapılır. Her iki ebeveyn de Türk vatandaşı ise, yardım ödemesi anneye yapılır.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan işçilere ödeme yapılırken, sözleşmeleri gereği hak ettikleri doğum parası varsa tutarlar karşılaştırılır.

İş sözleşmeleri gereğince daha fazla doğum yardımı alma haklarına haiz iseler bu kanun gereğince ödeme yapılmaz. Ancak iş sözleşmelerine göre alacakları yardım daha az ise bu kanun kapsamında aradaki fark hak eden ebeveyne ödenir.

Kamu kurum ve kuruluşlarında sadece işçi statüde çalışanlara yukarıdaki şekilde ödeme yapılır. Bunların dışında kalan kamu kurum ve kuruluşlarının çalışanlarına bu yardım yapılmaz.

Doğum yardımı hiçbir vergi ve benzeri kesintiye tabi tutulamaz, haciz edilemez.

Doğum Yardımı-Çocuk Parası Hangi Doğumları Kapsar?

15 Mayıs 2015 tarihinde ve sonrasında canlı olarak dünyaya gelen her Türk vatandaşı için ödenir.

Aileye; ilk çocuk için 300 TL. ikinci çocuk için 400 TL. üçüncü ve sonraki çocuklar için ise 600 TL. şeklinde yardım ödemesi yapılır.

Doğum yardımı için Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüklerine, Sosyal Hizmet Merkezlerine, yurdışında iseniz büyükelçilik ve konsolosluklara müracaat ediniz. Kamu kurum kuruluşunda işçi olarak çalışıyor iseniz çalıştığınız kuruma başvurunuz.

Süt Parası (Emzirme Ödeneği)

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile yapılan düzenlemedir. Sigortalı her kadın, kadının kendi sigortalı olmasa bile sigortalı eşi (Bağkur-4B çalışanlar dahil) doğumdan itibaren 12 ay emzirme ödeneğinden süt parası adı altında 2016 yılı için 122 liralık yardım alır. 2017 yılı için belirlenen tutar 2017 Bütçe Kanunu ile açıklanacaktır.

Doğan bebeğin hayatta olması, bebeğin doğumundan önceki bir yıl içinde anne ya da baba için en az 120 gün sigorta primi ödenmiş olması, Genel Sağlık Sigortası dahil hiçbir ad altında prim borcunun olmaması şartı da aranır.

Başvuru yeri SGK Müdürlükleridir. Matbu talep dilekçesi doldurularak doğum raporunun ibrazı ya da yeni doğanın nüfus cüzdanı ibrazı yeterlidir.

8 Beğen

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.