Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Hakkında Bilgi

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Hakkında Bilgi

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Hakkında Bilgi

SGK ’nın yaptığı son düzenlemelerle, hastaneler tarafından karşılanmayan veya kısmen karşılanan sağlık harcamalarının Ortaya çıkması durumunda veya hastaların daha fazla yüksek standartlarda hizmet almayı istemesi halinde tamamlayıcı sağlık sigortaları yapılmaktadır.

Özel hastanelerde ki sağlık masraflarının tamamını özel sigortalardan karşılanmaktadır. Bu gelen yeni sistem ile SGK karşılanmayan bazı ücretler tamamlayıcı sağlık sigortası ile kapsam altına alınmıştır.

Özel Sağlık Sigortası Kapsamına Girmeyen Hizmetler nelerdir?

Yapılan poliçelerde özel sağlık sigortası ile kapsam altına girmeyen hizmetler şöyledir;

a) SGK tarafından kapsama alınmayan sağlık hizmetlerine ait tutarlar. Ör. Akupunktur.

b) Özel hastane ve kurumlara ödenen ekstra masraf tutarları,

c) özel ve kamu hastanelerinde özel oda ve otelcilik adına hastalardan alınabilecek tutarlar özel sağlık sigortası kapsamında değildir.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortaları Kapsamı

Yapılacak tamamlayıcı sağlık sigortası ile kapsam altına alınan hizmetler şöyledir;

a) Hastaneler tarafından karşılanmayan hizmetler. Ör Akupunktur tedavisi.

b) Kurumlar tarafından talep edilen ekstra ücret tutarları kapsam dahilindedir.

c) Konaklama için hastalardan talep edilen tutarlar kapsam dahilindedir.

d) Kurumlardan talep edilen kalan tutarlar tamamlayıcı sigorta kapsamındadır.

Not: Hasta katılım payları sigorta kapsamı dışındadır.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nasıl Yapılır?

Özel sigorta kurumlarına belirli bir prim ödemek şartı ile özel sağlık sigortası poliçesi yaptırmış olan ve bakmakla yükümlü olduğu kişileri ve poliçe sahibini teminat altına alabilmek adına düzenlenen bu sözleşme kişinin talep ettiği firma ile görüşme sağlayarak kolaylık ile ulaşabileceği bir hizmettir.

Tamamlayıcı sağlık sigortaları özel hastane ve kurumlara ödenen ekstra fark ücretleri ile kamu hastanelerinde ödenen yatak ücretlerini, özel sağlık sigortasına aktarabilecek olmaları avantaj olarak görülmektedir.

Sağlık hizmet sağlayıcısı ile özel sağlık sigortası kurumları arasında, sağlık ait bedellerin hastaya ödenmesinin aksine bir anlaşma yapılmadığı sürece Kurum mevzuat kuralları içerisinde işlem yapılması gerekmektedir.

16 Beğen

Yapılan Yorumlar

  1. O halde en ıyı tamamlayıcı sağlık sigortası yirmiden fazla sigorta şirketi avantajıyla..

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir