Tapu Harçlarında İndirim 2017

Tapu Harçlarında İndirim 2017

Tapu Harçlarında İndirim 2017

Bakanlar Kurulunun kararı ile tapu harçlarına kısa bir süreliğine indirim yapıldı. Karar 15 Mart 2017 tarihli karar yayınladı. Bu karar ile binde 20 olan tapu harcına binde 15’e indirildi.

Konut ya da iş yeri gibi değeri yüksek olan gayrimenkullerin ivaz karşılığında veya ölünceye kadar bakma akdine ve trampa yükümlerine bakılarak, gayrimenkule beyan edilen devir ve iktisabı bedeli üzerinden az olmamak şartıyla emlak vergisi değeri üzerinden devir eden ya da devir alanlar için ayrı ayrı alınana binde 20 oranında tapu harcı binde 15’e indirildi.

Ayrıca Bakanlar Kurulu yurt dışından alınan kredilerde de bir takım düzenlemeler yapıldı.

Bakanlar Kurulunun kararına göre banka ya da finansman şirketleri dışında yurt dışından alınan kredilerde uygulanan (KKDF) Kaynak Kullanım Destekleme Fonu kesintisinde vadesi 1 yıl kadar olan yurt dışı kredilerinde, Kaynak Kullanım Fonu %1 iken 1 yılı geçen vadeli kredilerde ise Kaynak Kullanım Destekleme Fonu %0 olarak belirlendi.

Bakanlar Kurulunun düzenleme yaptığı konulardan bir tanesi de damga vergisi oldu.

Yaklaşık % 0.94 oranına uygulanan hasılat paylaşımlı inşaat sözleşmeleri yapı müteahhitleri, kat karşılığı ve alt yükleniciler arasında yapılan taahhüt inşaat sözleşmeleri ve danışmanlık hizmeti sözleşmelerinde alınan damga vergisinin oranı da sıfıra indirildi.

Yapılan bu düzenlemelerle birlikte gayrimenkullerin değer tespitleri için daha açıklayıcı ve objektif kriterler getirilecek.

Değer tespiti yapılan bölgelerde banka ipoteği gibi bir durumla karşılaşılırsa ipotekteki değerde göz önünde bulundurulacak.

Gayrimenkul şirketlerinin tespit ettikleri değerlere de bakılacak. Yeni ya da eski binalar bina vergisini tabi tutulacak ve emlak vergisi miktarını ruhsat yerine fiili durum belirleyecek.

Emlak vergisine tabi tutulan değerler il ve ilçeler dışında, kendisine komşu olan sokak ve mahalle açısından da karşılaştırılacak.

İskan ruhsatı alınmayan yerlerden alınan arsa vergisi de yeni düzenlemeyle birlikte arsa yerine bina vergisi olarak tahsil edilmesi öngörüldü. Yeni karara göre emlak değerlerindeki tüm çarpıklıklar giderilecek.

16 Beğen

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir