Tekzip Etmek Nedir? Türkçe Sözlük Anlamı

Tekzip Etmek Nedir? Türkçe Sözlük Anlamı

Tekzip Etmek Nedir? Türkçe Sözlük Anlamı

Tekzip etmek kelimesini televizyonlarda ve gazetelerde çok sık duyabilirsiniz. Bunun asıl sebebi ortaya atılan haberlerin bir kısmının içerik bakımından doğruyu yansıtmamasıdır. Tekzip kelimesinin kökü incelendiği zaman kelimenin manası daha net bir biçimde ortaya çıkmaktadır. Kezb sözcüğünden türetilmiş olan Arapça sözcük yalanlama manasına gelmektedir. Gazetelerde bolca yer almasının sebebi de kişilerin kendileri hakkında yapılan haberleri yalanlamalarından kaynaklanmaktadır. Özellikle iş dünyasında ve ünlüler dünyasında bu kelime ile sıkça rastlanmaktadır. Hukuksal terim olarak da kullanılan tekzipin Arapça kökenli olmasına şaşırmamak gerekmektedir. Hukuksal terimlerin çoğu zaten dilimize Arapçadan geçiş yapmıştır.

Kezb sözcüğü kulağa hiç de yabancı gelmemektedir. Kezban ismi de buradan türetilmiş bir isimdir. Kişiler kızlarına keziban değil de kezban ismini koydukları için aslına bakarsanız yalancı manasına gelecek bir kelime ile seslenmiş olmaktadırlar. Kelimeye geri dönülecek olursa yapı bakımından isim olduğunun altının çizilmesi gerekmektedir. Fakat baka bir dilden geçiş yaptığı için kullanım konusunda çeşitli karmaşalar meydana gelmektedir. Tekzip etmek sözcük öbeği bu biçimde fiil olarak kullanılmaktadır. Kısa bir müddet sözlük çalışması yaparak bu gibi birçok Osmanlıca Eski Türkçe kelimeye rastlayabilir ve kökleri hakkında fikir sahibi olabilirsiniz. Kökleri öğrendikten sonra da aynı kökten türemiş olan sözcüklerin anlamını algılamak çok daha kola olacaktır. Tekzip sözcüğü gibi çok fazla ek almamış kelimelerin anlamları hakkında çıkarım yapmak daha da kolay olacaktır.

Tekzip Etmek Nedir

7 Beğen

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.