Teog Puan Hesaplama Nasıl Yapılır

Teog Puan Hesaplama Nasıl Yapılır

Teog Puan Hesaplama Nasıl Yapılır

Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş sistemi olarak bilinen Teog öğrencilere lise eğitimine geçerken uygulanan bir sistemdir. Öğrencilerin 8’inci sınıftaki öğrendiği temel derslerden olan sınavlarının bir tanesi Türkiye genelindeki tüm öğrencilere uygulanır. Bunun sonucunda ise elde edilen başarı puanlarıyla lise eğitimine geçişi sağlanır.

Türkçe, Matematik, Yabancı dil, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden tüm öğrenciler yılda her dönem birer sınav olarak ikişer sınava girerler. Girilen bu sınavlarda her dal bazında yirmi soru sorulmaktadır. Doğru yanıtlanan her sorudan öğrenciler beş puan almakta ve teog sınav puanı hesaplanmaktadır.Teog sınav puanı hesaplanırken her dersin farklı katsayıları bulunmaktadır.

Ders Katsayıları

  • Türkçe, matematik ve fen bilimleri 4
  • Sosyal bilimler, İngilizce ve Din kültürü 2

Ağırlık katsayılarına sahip derslerdir. İyi bir puan yapmak isteyen öğrencilerin Türkçe, matematik ve fen bilimleri derslerine vereceği önem daha fazla olmalıdır. Her iki dönemde uygulanan sınavlar sonucunda 100 puan üzerinden elde edilen puanlarla bu katsayılar çarpılıp teog puanı elde edilecektir. Teog Puan Hesaplaması Nasıl Yapılır sorusuna bir örnekle yanıt verelim.

Örneğin; İlk dönemde yapılan teog sınavında Türkçe ve İngilizceden 80,sosyal bilimlerden 75, matematik ve fen bilgisinden 90, din kültürü dersindense 85 alan bir öğrencinin puanı şu şekilde hesaplanacaktır;

(((Türkçe *4+matematik *4+fen bilgisi *4+İngilizce*2+sosyal*2+din*2)/18)100)*700=teog puanı

Yukarıda belirtilen puanlara sahip bir öğrencinin hesaplaması şu şekilde olacaktır;

(((320+360+360+160+150+170)/18)100*700=579 bu öğrenci ikinci dönemde teog sınavında 645 puan yapmış olsun.

Birinci dönemki ve ikinci dönemki teog puanları toplanıp aritmetik ortalaması alındığında ağırlıklandırılmış puanı ortaya çıkacaktır. Bu öğrencinin ağırlıklandırılmış teog puanı 612 puan olacaktır. Bu teog puanın üzerine 6,7 ve 8. Sınıf yılsonu başarı notlarının eklenip ikiye bölünmesi ile de Teog Yerleştirme Puanı elde edilecektir.612 teog puanına sahip olan öğrenci 6’ıncı sınıf sonunda 85, 7’inci sınıf sonunda 90,8’inci sınıf sonundaysa 85 başarı puanına sahip olduğu kabul edilerek bu işlemin uygulamasını göstereceğiz.

(Ağırlıklandırılmış teog sınav puanı+başarı notları)/2=Teog yerleştirme puanı.

Yukarıdaki puanlara sahip olan bir öğrencinin yerleştirme puanı şu şekilde olacaktır.

(612+85+90+85)/2=436

Teog Puan Hesaplama Nasıl Yapılır

4 Beğen

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir