Ümmet Ne Demek Kısaca Anlamı Hakkında Bilgi

Ümmet Ne Demek Kısaca Anlamı Hakkında Bilgi

Ümmet Ne Demek Kısaca Anlamı Hakkında Bilgi

Ümmet ne demek diye sorulduğunda bunun Arapça kökenli bir kelime olduğunu da bilmemizde yarar bulunmaktadır. Ümmet İslami bir terim olarak ortaya çıkmasıyla birlikte, İslam toplumunun tamamını ifade eden bir kavram olarak ortaya çıkmaktadır. Ümmet aslında bir anneden doğan çocuklara verilen isim olarak bilinmekle beraber böyle düşünüldüğünde eş anlamlısının kardeş olması da muhtemeldir. Ancak başlangıçta ümmet kardeşler anlamında iken bu durum daha sonradan İslam inancına sahip olan herkesi içine alarak bütün İslam âlemini içine alan bir olgu olarak ortaya çıkmıştır.

Ümmet kelimesinin anlamı bazen bütün Müslümanları ifade edebilirken, bazı durumlarda da Müslümanların içinde farklı gurupları da ifade ederken kullanılabilmektedir. Ancak ümmet kelimesi bazı durumlarda tek bir kişi için de kullanılabilir. Peygamberimize sadık bir ümmet olarak yaşamak istiyorum sözünde ümmetin anlamı sadece bu sözü eden kişi olarak gösterilmektedir.

Ümmet kelimesinin aynı zamanda imam kelimesiyle aynı kökenden geldiği de bilinmektedir. Her peygamberin inanışımıza göre birer imam, birer rehber olarak kabul edilmesi neticesinde onlara tabi olan topluluğa da ümmet denilmektedir. İslamiyet’in kabulü sırasında, peygamberimizin yaşadığı yıllarda, Peygamberimiz tarafından Medine sözleşmesi ile Medine’de bulunan Müslüman, pagan, Yahudi toplulukları Ümmet adı altında tek bir topluluk olarak hepsine payına düşeni vererek anlaşmayı oluşturmasıyla Ümmet kelimesi de bu anlaşma ile topluluk olarak sadece İslam dünyasının fertlerini değil diğer dinlerden gelenleri de kapsadığı görülmektedir.

Ümmet Ne Demek Kısaca

9 Beğen

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.