Zan Ne Demek Kısaca Sözlük Anlamını Öğren

Zan Ne Demek Kısaca Sözlük Anlamını Öğren

Zan Ne Demek Kısaca Sözlük Anlamını Öğren

Zan toplumun büyük bir kesiminin dilinde pelesenk olmuş laflardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle etmek sözcüğü ile beraber kullanılmaktadır. Zan ne demek kısaca özetleyiniz denildiği zaman kişilerin tam olarak bilmeseler bile bir konu hakkında sanıya sahip olmaları manasına gelmektedir. Sanı sözcüğünden de anladığınız gibi içerisinde herhangi bir kesinlik bulunmamakta ve genel itibari ile kişisel görüşlerin bir yansıması olarak karşımıza çıkmaktadır. Zan kelimesinin hem nötr hem de olumsuz bir manası bulunmaktadır. Olumlu olan ve olumsuz olan zanlar eski dilde şu biçimde ortaya koyulmaktadır; su-i zan hüsn-i zan. Genel itibari ile kişilere zan kelimesinin anlamı sorulduğu zaman kötü manasının akıllara geldiğini belirtmek gerekmektedir.

Olumsuz manasından bahsetmek gerekirse bir kişiyi itham etmek olarak açıklanabilir. Kişinin yapmadığı bir şey yüzünden ya da yapıp yapmadığından tam manası ile emin olunmayan bir şey yüzünden suçlanması olumsuz manaya yani su-i zana girmektedir. Bu konuyu dini açıdan da değerlendirmek mümkündür dinler genel itibari ile zannın en aza indirilmesi ve mümkünse ortadan kaldırılmasını savunmaktadır. Kişiler zannederek birbirilerinin hayatı hakkında farklı yargılara varmaktadır. Tam da bu nedenle günah kapısı açılmaktadır. Arapça kökene sahip olan bu kelime hakkında tam manası ile bilgi sahibi olmak ve olumlu olumsuz hangi yönde kullanıldığını öğrenmek için mutlaka metnin veya konuşmanın geri kalanı da incelenmelidir. Asıl itibari ile isimdir fakat Türkçede fiil olarak da kullanılmaktadır.

Zan Ne Demek Kısaca

8 Beğenmekten Vazgeç

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir